top of page
flag.JPG

Muoviteollisuuden työntekijöiden keskeiset digitaaliset taidot UPSKILL

Picture2.png
Toimintojen kohdentaminen osaamisvajeisiin Euroopassa
Tällä kielellä tehtyjä julkaisuja ei vielä ole
Once posts are published, you’ll see them here.

TAVOITTEET

Osaamisvajeiden takia muoviteollisuuden yrityksillä on eri puolilla Eurooppaa monia ongelmia: työvoimavaje, seisokit, tuotantohäiriöt, pitkät toimitusajat ja muut vaikutukset kilpailukykyyn.
Hankekumppanit ovat analysoineet olemassa olevia tutkimustuloksia muovituotantolinjan hoitajan ammattiosaamisen tarpeista ja todenneet, että kestävän kehityksen ja digitaalisten taitojen kasvattaminen ovat teollisuuden keskeisiä vaatimuksia:

 

  • Teollisuuden automatisoituminen lisää muoviteollisuuden työntekijöiden ammattitaitovaatimuksia.

  • Yrityksessä kestävän kehityksen saavuttaminen vaatii, että työntekijät ovat mukana kehittämässä prosesseja ja tekniikoita. Tietotaito ja osaaminen on integroitava liiketoiminnan ja yhteisön käytäntöihin. 

LAADUKAS AMMATILLINEN KOULUTUS

01

Digitaaliset taidot

02

Kestävän kehityksen taidot

03

Lean toiminta 
Challenge
Approach

UPSKILL NÄKÖKULMA

Picture2.png
PROJEKTI

Projektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen kykyä vastata muovisektorin työmarkkinatarpeisiin suunnittelemalla, pilotoimalla ja toteuttamalla muovituotantolinjan hoitajan ammatillista koulutusta. Painotuksina ovat älykkäät valmistustekniikat, kestävä kehitys ja yrittäjämäinen toiminta.


Projekti:

 

  • lisää ammatillisen koulutuksen laatua,

  • lisää opettajien ja muovituotelinjan hoitajien osaamista,

  • lisää ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja

  • mahdollistaa opiskelijoille ja opettajille uutta materiaalia digitaalisena. 

TAVOITTEET
  • Analysoida ja tunnistaa osaamistaitovaatimukset ja eurooppalaiset ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat suhteessa muoviteollisuuden nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin.

  • Kehittää mukautuvaa ja työelämälähtöistä ammatillista koulutusta yhdistäen automaation, kiertotalouden ja LEANin vaatimukset.

INNOVATIIVINEN AMMATILLINEN KOULUTUSOHJELMA

1. Automaation vaatimukset yhteiskunnassa

Informaatio- ja kommunikaatiotekniikan käyttö muoviteollisuudessa mahdollistaa tuotannon tehokkuuden, joustavuuden ja kestävän kehityksen.
 

2. Kestävä kehitys

Lisääntyvässä kiertotaloudessa tarvittavat taidot, resurssien hallinta, muovien arvoketjun analysointi, tuotannon ekologisuus ja tuotteiden elinkaariajattelu.
 

3. LEAN-tuotannossa

LEAN-työkalujen ja -prosessien avulla voidaan saada muovinvalmistusprosessin jätteiden vähenemistä, parempaa tuotantotehokkuutta, tuloksellisuutta ja kannattavuutta. LEAN pyrkii lyhentämään tuotannon läpimenoaikaa, pienentämään kustannuksia sekä parantamaan työturvallisuutta ja laatua.

Partners
EuPC-Logonew.jpg
EuPC (Belgia) on EU-tasoinen järjestö, joka sijaitsee Brysselissä ja edustaa eurooppalaisia muovialan yrityksiä. EuPC:n jäseninä on yhteensä noin 46 muoviteollisuuden järjestöä ja se edustaa yli 50 000 yritystä, jotka tuottavat yli 50 miljoonaa tonnia muovituotteita vuosittain. Euroopan muoviteollisuus panostaa Euroopan hyvinvointiin mahdollistamalla innovaatioita, edistämällä toimintoja tukemaan kansalaisten elämänlaatua ja resurssitehokkuutta sekä ilmastonsuojelua. Yli 1,6 miljoonaa ihmistä työskentelee EU:ssa alan yrityksissä (pääasiassa pk-yrityksissä), joiden yhteinen liikevaihto on yli 260 miljardia euroa vuodessa.
TAVOITTEET
Publications
KIINNOSTUITKO UPSKILL-PROJEKTIN MATERIAALEISTA?
Täytä tänne yhteystietosi ja lähetämme sinulle lisätietoja
Join us
bottom of page